Profesor interkulturalnih odnosa na Univerzitetu Toulouse Capitole, Žan-Fransoa Galtu, napisao je brojne članke o geopolitici za razne novine kao što su Le Monde diplomatique, Le Figaro, L’Humanité. 2023. godine izlazi iz štampe njegova dvojezična knjiga Itinerari u zemlji… koja više ne postoji Vol.1 Beograd-Bar,  putopis ispričan kroz prozor čuvenog voza Beograd-Bar.