Želite da studirate u Francuskoj?

Prijavite se na DAP!

Procedurom „DAP“, predupisom na prvu godinu studija, obuhvaćeno je 67 univerziteta koji nude brojne studijske programe iz svih oblasti i 20 nacionalnih škola za arhitekturu.

Francuska – 4. zemlja po broju inostranih studenata

Francuska godišnje primi blizu 350.000 inostranih studenata. Ona je četvrta zemlja na svijetu posle SAD, Velike Britanije i Australije, a prva neanglofona zemlja po izboru inostranih studenata. Izuzetan kvalitet francuskih studijskih programa, rezultat dugogodišnje tradicije, oslanja se na nacionalnu mrežu koja broji oko 3.500 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara međunarodnog ugleda.

“Dobrodošli u Francusku”.

Francuska je u jesen 2018. započela veliku reformu koja ima za cilj poboljšanje uslova za prijem inostranih studenata u Francuskoj. U pitanju je program pod nazivom « Bienvenue en France » ili “Dobrodošli u Francusku”. Francuska je postavila cilj da do 2027. godine primi pola miliona inostranih studenata. Da bi to i ostvarila, akademske 2019. je pokrenuta strategija vezana za olakšice kada je u pitanju vizni režim, povećao se broj studijskih programa na francuskom i engleskom jeziku, uvedena je nova procedura prijema inostranih studenata u Francuskoj.

Studirati u Francuskoj znači imati izjednačene uslove upisa i života kao i francuski studenti, upisne procedure su jednake, stečene diplome kao i troškovi upisa su isti, bez obzira na nacionalnu pripadnost studenta.

Procedura DAP – predupis na I godinu osnovnih studija

Zahtjev za predupis preko procedure „DAP“ podnose inostrani državljani da bi se upisali na I godinu studija na neku visokoškolsku ustanovu u Francuskoj i on je obavezan za sve inostrane studente, maturante ili sve one kandidate koji imaju ili će imati diplomu ekvivalentnu stečenom srednjoškolskom obrazovanju koja omogućava pristup visokom školstvu u matičnoj zemlji.

Ukoliko ste maturant i imate boravak u Crnoj Gori, treba da popunite zahtjev za upis na I godinu studija na državne univerzitete, tzv. „bijeli“ dosije.

Možete da odaberete:

  • jedan program na 3 univerziteta
  • tri različita studijska programa na istom univerzitetu
  • tri različita studijska programa na 3 različita univerziteta

Za studije svih ciklusa arhitekture (prva godine osnovnih studija, Master 1 i/ili Master2), treba da popunite zahtjev za upis, tzv. „žuti“ dosije.

Biraju se dvije škole.

Procedura DAP otvorena je od novembra do polovine decembra. Kandidati moraju da posjeduju najmanje nivo B2 (DELF B2 ili TCF B2) u trentku dostavljanja dokumentacije.

Za sve detalje u vezi sa „DAP“ procedurom, neophodnom je da kontaktirate Francuski institut Crne Gore.

Korisni linkovi:

AUF (Univerzitetska agencija frankofonije) – https://www.auf.org/

Campus France https://www.campusfrance.org/fr

Erasmus Plus kancelarija u Crnoj Gori – http://www.erasmusplus.ac.me/

Klub Alumnista – https://www.omsa.me/alumni-klub/

Finansijska pomoć za smještaj (CAF) – https://www.caf.fr/

Studentski portal – https://www.onisep.fr/