casovi francuskog jezika

Časovi francuskog jezika

Francuski institut Crne Gore organizuje kurseve francuskog jezika, opšteg ili stručnog, za djecu, adolescente ili odrasle, koristeći savremene metode i pružajući kvalitetan nivo predavanja. Kursevi su usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, od nivoa A1 do C2.

Na časovima se polaznici pripremaju za ispite DELF i DALF: međunarodno priznate diplome o poznavanju francuskog jezika koje izdaje France Éducation international

Časove drže kvalifikovani nastavnici, od kojih neki govore svoj maternji jezik, sposobni da prilagode svaki kurs nivou i potrebama (profesionalnim i/ili opštim) polaznika u ciilju pismenog i usmenog osposobljavanja (leksika, gramatika, fonologija).

Kursevi u Francuskom institutu vam pružaju pristup francuskom jeziku i frankofonoj književnoj i kulturnoj baštini. Za naše brojne nekadašnje polaznike, francuski jezik je lak, ili u svakom slučaju nije tako težak!

Nastavni okvir

Sastavljen od crnogorskih i francuskih profesora, diplomiranih i sa iskustvom, naš nastavni kadar vam nudi dinamične kurseve i prati vaš uspjeh u učenju, bez obzira na nivo vašeg znanja, plan i namjenu za koju vam je francuski potreban.

  • U toku godine organizujemo 2 ciklusa tromjesečnih kurseva (na proljeće i jesen) i 2 intenzivna (u januaru i julu)
  • Broj polaznika po grupi ograničen je na 15.
  • Polaznik prati nivo koji se, ukoliko je potrebno utvrđuje tokom upisa, putem evaluacionog testa.
  • Naše učionice su opremljene interaktivnim tablama (TBI) što naše kurseve čini dinamičnijim, a vaše učenje privlačnijim.
  • Online učenje je moguće za sve polaznike koji dolaze iz drugih gradova u zemlji ili van zemlje.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na:

+382 20 667 000

+382 69 345 305

+382 69 276 181

ifm@institutfrancais.me

Ponudu svih naših kurseva pogledajte ovdje