Diplome Delf (A1, A2, B1, B2) i Dalf (C1, C2) vam omogućavaju potvrdu znanja francuskog jezika svuda u svijetu, bez obzira na vaš nivo znanja. Ove diplome se izdaju od strane francuskog Ministarstva prosvjete i usklađene su sa nivoima zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Savjeta Evrope. Njihovo važenje je neograničeno.

Dobijajući diplomu odgovarajućeg nivoa potvrđujete vaše dosadašnje znanje kao i napredak. Pomoći će vam da potvrdite vaše znanje francuskog jezika bilo u sistemu školstva ili univerzitetskim, profesionalnim i ličnim okvirima.

Svaka diploma je nezavisna, kandidat može da se prijavi na ispit i stekne željenu diplomu iako nema diplomu nižeg nivoa. Svaka diploma vrednuje 4 jezičke sposobnosti: usmeno i pismeno razumjevanje kao i usmeno i pismeno izražavanje.

Ispiti su prilagođeni uzrastu i interesovanjima kandidata:

DELF Prim (A1.1, A1, A2) – za djecu uzrasta od 7 do 11 godina

Diploma koja potvrđuje stečeno znanje iz francuskog jezika.

DELF Junior (A1, A2, B1, B2) – od 12 godina do 18 godina

Za učenike viših razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola. Ova verzija DELF-a je tematski prilagođena mlađem uzrastu, ispitna pitanja kao i tematika su bliski interesovanjima mlađih ljudi.

DELF Tout public (A1, A2, B1, B2) i DALF (C1, C2) – za odrasle

Ovaj ispit omogućava određivanje nivoa znanja francuskog jezika. Diploma DELF Tout public je priznata u poslovnom kontekstu i koristiće vam u frankofonom okruženju.

Za više informacija kao i o prirodi samih ispita pogledajte ovdje

Napomena: posjedovanje diplome DELF B2 ili DALF oslobađa učenike dodatnih jezičkih testova prilikom upisa na fakultete u Francuskoj. Ovi nivoi podrazumjevaju posebne vještine (pisanje formalnog pisma, eseja, sinteze, usmeno izlaganje).

Formular za upis DELF

Kalendar ispita DALF / DEFL za odrasle