TEF omogućava u veoma kratkom roku, da se dobije slika opšteg znanja francuskog jezika kandidata. Ovaj test je zvanično priznat od strane Ministarstva prosvjete Republike Francuske, od strane Kanadske vlade i u poslovnom svijetu.

TEFaQ  je test koji se traži kao provjera znanja francuskog jezika prilikom procedure imigracije u Kvebek.

Sastoji se od 4 dijela:

  • Usmeno razumijevanje: 40 min – 60 pitanja
  • Usmeno izražavanje: 15 min – obrađuju se 2 teme
  • Pismeno razumijevanje: 60 min – 50 pitanja
  • Pismeno izražavanje: 60 min – obrađuju se 2 teme

Za više informacija o ovom ispitu konsultujte sajt Le français des affaires: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/en/tests-diplomas/test-for-evaluating-french-tef/tef-quebec-tefaq/

TEF Canada je test koji se traži kao provjera znanja francuskog jezika prilikom procedure imigracije u Kanadu ili prilikom podnošenja zahtjeva za državljanstvo.

Prilikom procedure podnošenja zahtjeva za imigraciju u Kanadu, neophodno je položiti 4 dijela ispita:

  • Usmeno razumijevanje: 40 min – 60 pitanja
  • Pismeno razumijevanje: 60 min – 50 pitanja
  • Usmeno izražavanje: 15 min – obrađuju se 2 teme
  • Pismeno izražavanje: 60 min – obrađuju se 2 teme

Prilikom procedure podnošenja zahtjeva za dobijanje kanadskog državljanstva, neophodno je položiti 2 dijela ispita:

  • Usmeno razumijevanje: 40 min – 60 pitanja
  • Usmeno izražavanje: 60 min – obrađuju se 2 teme

Da biste uporedili vaš rezultat sa kanadskim referentnim jezičkim okvirom (NCLC) pogledajte tabelu https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2019/10/Correspondance-TEF-NCLC-CECR-apr%C3%A8s-le-01.10.2019.pdf

Za više informacija o ovom ispitu konsultujte  sajt Le français des affaires: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-canada/

Sertifikat TEF važi dvije godine.  Polaže se u Francuskom institutu na zahtjev, u zavisnosti od raspoloživih datuma.