Francuski za mlade (preko 15 godina) i odrasle

Kursevi za mlade i odrasle su namijenjeni svima koji žele da se upoznaju sa francuskim jezikom i kulturom, kao i za one koji žele da usavrše svoja znanja. Ovi kursevi vam nude napredovanje u učenju francuskog jezika i pripremaju vas za DELF ispite. Koristi se nastavna metoda « Alter Ego+ », koja je zasnovana na preporukama Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CECRL) i koja omogućava neophodnu komunikaciju na francuskom jeziku. Ova metoda vas vodi kroz svih devet  nivoa učenja.

Maksimalan broj polaznika po grupi je 15. Nivo znanja u grupi je ujednačen. Polaznik prilikom upisa prolazi besplatni evaluacioni test na osnovu kojeg se određuje nivo njegovog poznavanja francuskog jezika i predlaže grupa koja najviše odgovara njegovom znanju. U skladu sa željom polaznika u okviru istog nivoa, časovi se mogu održavati u prostorijama Francuskog instituta ili online.

Kursevi opšteg francuskog od nivoa A1 do nivoa C1

2 tromjesečna ciklusa godišnje:

  • zima – proljeće (februar/maj)
  • jesen – zima (septembar/decembar)

2 časa nedjeljno u trajanju od 90 minuta
Ukupno 36 sati u toku 12 nedjelja

2 intenzivna ciklusa godišnje:

  • zimski (januar)
  • ljetnji (jul)

3 sata dnevno
Ukupno 36 sati u toku 12 radnih dana
Cijena za odrasle: 220€
Cijena za učenike i studente (uz indeks ili potvrdu o redovnom studiranju): 180€
Cijena udžbenika Alter Ego+: 30€

Upis se vrši slanjem formulara za upis na e-mail: ifm@institutfrancais.me, telefonom +382 20 667 000, +382 69 345 305 ili lično u prostorijama Francuskog instituta.

Formular za upis

Pravilnik

Tabela sa nivoima cg

Tabela sa nivoima fr