Za sve informacije konsultujte link https://institutfrancais.me/delf-dalf-diplome/ ili nas posjetite u Francuskom institutu:

Njegoševa 26, Podgorica 

+382 20 667 000

+382 69 345 305

Diplome priznate svuda u svijetu!