Oni su dio međunarodne komunikacijske kampanje koja ističe prednosti 🇫🇷 u oblastima industrijskog i ekonomskog dinamizma, inovativnog potencijala i kulturno-umjetnjičke vitalnosti.

#MakeItIconic#ChooseFrance

Za više informacija 👉https://choosefrance.fr/en/