Kursevi su usaglašeni sa evropskim normama (CECRL) i pripremaju kandidate
za sticanje međunarodno priznatih diploma DELF i DALF

Upis je u toku:

Ukupno 36 sati (za starije od 15 godina)
od 11. septembra do 1. decembra
180€ – za odrasle
145€ – za učenike i studente (uz indeks ili potvrdu o redovnom studiranju)

Ukupno 26 sati (od 11 do 14 godina)
od 9. septembra do 9. decembra
105€

Ukupno 18 sati (od 7 do 10 godina)
septembra do 2. decembra
80€

Ukupno 12 sati
(jezičke radionice za djecu od 5, 6 godina)
septembra do 2. decembra
30€

Prijave od 21. avgusta.

Napomena: cijena udžbenika nije uključena u cijenu kursa.