Procedura DAP – predupis na I godinu osnovnih studija

Zahtjev za predupis preko procedure „DAP“ podnose inostrani državljani da bi se upisali na I godinu studija na neku visokoškolsku ustanovu u Francuskoj. To su: maturanti, svršeni maturanti ili oni koji imaju ili će imati diplomu o stečenom srednjoškolskom obrazovanju koja omogućava pristup visokom školstvu u matičnoj zemlji.

Ako ste maturant, treba da popunite zahtjev za upis na I godinu studija na državne univerzitete (uključujući i prvu godinu zdravstvenih struka), tzv. „bijeli“ dosije, koji možete da preuzmete sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja.