MARK KOROVIĆ (1987) je specijalizirao horsko dirigovanje na Sorboni u Parizu i stekao diplomu iz muzikologije. Takođe, ima di­plomu orkestarskog dirigovanja sa Visoke škole za muziku u Parizu, višu diplomu horskog dirigovanja grada Pariza i diplomu master studija horskog dirigovanja sa Visoke škole za muziku u Ženevi.

Godine 2011. postao je najmlađi gostujući dirigent ansambla Konćerto iz Kelna, sa kojim je gostovao u Njemačkoj, Italiji i Poljskoj. Nastupao je sa Berlinskom sinfonietom 2011. go­dine, Grenland Simfonijskim orkestrom (Norveška) i mnogim drugim. Sarađivao je sa istaknutim umjetnicima: Gustavom Dudamelom, Danijelom Gatijem, Tomasom Zehtmerom. Nastupao je na brojnim festivalima, neki od njih su: Mozartvohe u Salzburgu, Muzički su­sreti Evian, Festival Radija Francuske u Monpeljeu.

Od 2013. godine je umjetnički direktor kamernog hora OTrente.

Mark Korović od 2011. godine predaje dirigovanje na Sorboni.

U 2013. postaje šef Vokalnog odsjeka i profesor horskog diri­govanja na Konzervatorijumu Pol Dika u Parizu, a od 2014. godine je angažovan i kao profesor orkestarskog dirigovanja na Konzerva­torijumu Rahmanjinov.

 

Violončelista DENIS ŠAPOVALOV okarakterisan je kao „bri­ljantni talenat“ od strane Mstislava Rostropoviča. Godine 2000. završio je postdiplomske studije na Moskovskom državnom kon­zervatorijumu, a od 2001. je na istom angažovan u svojstvu peda­goga. Svjetsku slavu stekao je pobjedom na XI Međunarodnom takmičenju Čajkovski, održanom 1998. godine. Šapovalov je bio jedini violončelista koji je prisustvovao serijama koncerata povo­dom Rostropovičevog 75 rođendana.

Nastupao je sa Čajkovski simfonijskim orkestrom, Akademskim orkestrom Sankt Peterburga, kamernim orkestrom Moskovski vir­tuozi, Moskovski solisti, Londonskom filharmonijom, Tokijskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Bratislave i dirigentima Lorinom Mazelom, Vladimirom Fedosejevim, Vladi­mirom Spivakovim, Jurijom Bašmetom, Valerijem Poljanskim i dr. Njegovi nastupi zabilježeni su na mnogim radio i TV stanicama.

Pored veoma uspješne solističke karijere, nakon završenih studija dirigovanja na Moskovskom državnom konzervatorijumu, aktiv­no se posvetio i dirigovanju.

Godine 2012. bio je umjetnički direktor III Rostropovič Međuna­rodnog festivala „Cello Parade“.