INTENZIVNI KURSEVI FRANCUSKOG JEZIKA

Kursevi su usaglašeni sa evropskim normama (CECRL) I pripremaju kandidate za sticanje međunarodno priznatih diploma DELF I DALF

Djeca od 5 do 10 godina (ukupno 12h)

od 17. do 28. juna

Učenici i odrasli (ukupno 36h)

od 17. juna do 2. jula i od 8. do 23. jula

180€ – za odrasle

145€ – za studente i đake (uz indeks ili potvrdu o redovnom studiranju)

ČASOVI GRAMATIKE (OD NIVOA A2)

od 1. do 5. jula

Ukupno 10h

50€ – za odrasle

41€ – za studente i đake (uz indeks ili potvrdu o redovnom studiranju)

Ovi kursevi će vam omogućiti da shodno vašem  nivou poznavanja francuskog jezika provjerite i sistematizujete vaše gramatičko znanje. Na svakom času će se raditi različite gramatičke cjeline (glagolska vremena, zamjenice, pridjevi, tipovi rečenica, itd.). Najprije ćete dobiti jasna i precizna objašnjenja, zatim ćete kroz raznovrsne i progresivne vježbe usvajati znaje, da bi nakon toga prešli na pismene i usmene aktivnosti koje imaju za cilj spontanije korišćenje gramatičkih struktura. U francuskoj gramatici više neće biti tajni za vas!

ČASOVI KONVERZACIJE (OD NIVOA B1)

od 8. do 12. jula

Ukupno 10h

50€ – za odrasle

41€ – za studente i đake

(uz indeks ili potvrdu o redovnom studiranju)

Ovi kursevi su namjenjeni svima koji žele da poboljšaju vještinu usmenog izražavanja na francuskom jeziku. Na svakom času će se obrađivati nove teme na osnovu nekog video prikaza, teksta ili fotografije. Njihova analiza će vam pomoći da obogatite svoj riječnik na zadatu temu, kao i da se bolje upoznate sa francuskom kulturom. Svakom polazniku će se pružiti prilika da uzme riječ, iznese svoje mišljenje i da diskutuje sa drugima. Moći ćete da razgovarate o interesantnim i raznovrsnim temama, kao što su umjetnost, kulinarstvo, putovanja, mediji, zabava, aktuelnosti, muzika i dr.