Online kursevi francuskog jezika

Francuski institut Crne Gore organizuje tromjesečne kurseve francuskog jezika, za odrasle od 8. februara, a za djecu od 13. februara, za sve nivoe CECR-a (Zajednički evropski referentni okvir za jezike): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nastava će se održavati online.

Za starije od 16 godina

145€ za 39 sati

Za djecu od 11 do 14 godina

85€ za 26 sati

Za djecu od 7 do 10 godina

60€ za 18 sati

* U cijenu kursa nije uračunata cijena udžbenika

Ovi kursevi su priprema za ispite DELF i DALF: međunarodno priznate diplome o poznavanju francuskog jezika koje izdaje France Éducation international https://www.france-education-international.fr/delf-dalf Ispite ćemo oganizovati u maju ove godine.

Upis je u toku.

Ekipa FICG