Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

Studije u Francuskoj1

Uslovi da bi se upisale studije u Francuskoj koji se odnose na maturante i studente osnovnih studija:

– opravdati veoma dobro poznavanje francuskog

– crnogorska maturska diploma

– indeks univerziteta u matičnoj zemji

– formulari za upis koji su dostupni na sajtu Francuskog ministrastva obrazovanja u decembru tekuće godine , koje student mora da popuni i preda najkasnije do 22. januara Odelenju za saradnju i kulturnu djelatnost Ambasade Francuske u Crnoj Gori, poštujuci sva dodatna uputstva.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premiere-annee-de-licence.html

Uslovi da bi se upisale studije u Francuskoj za studente master studija:

– opravdati veoma dobro poznavanje francuskog jezika (nivo B2)

– kontaktirati sa odabranim fakultetom i poslati mu formular za kandidaturu

– sačekati odgovor od fakulteta sa svim uputstvima u vezi sa upisom.

Više informacija u vezi sa studijama u Francuskoj: http://www.campusfrance.org/fr/