Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI HOME PAGE 1 category

CIJENE

Kursevi opšteg francuskog: od nivoa A1 do nivoa C1 CECRL

 

2 tromjesečna ciklusa godišnje :

Zima –Proljeće (februar/ maj)
Ljeto –Jesen (septembar/ decembar)

Jedan ciklus
Za adolescente, studente i odrasle 9 nivoa, plus nivo za konverzaciju
36 sati u periodu od 12 sedmica (2 puta po 1h30)

180€ za odrasle
145€ za studente i srednjoškolce (uz priloženu potvrdu)

Za adolescente od 11 do 14 godina
5 nivoa
36 sati u periodu od 12 sedmica (2 puta po 1h30) – 145€
30 sati u periodu od 15 sedmica (1 put po 2h subotom) – 122€
26 sati u periodu od 13 sedmica (1 put po 2h subotom) – 105€

Za djecu od 7 do 10 godina
5 nivoa
18 sati u periodu od 12 sedmica (1 put po1h30) – 80€

22.30 sati u periodu od 15 sedmica (1 put po 1h30 subotom) – 100€

Za najmlađe od 5 do 6 godina

3 nivoa

12 sati u periodu 12 sedmica (1 put po 1h subotom) – 55€

2 intenzivna ciklusa godišnje
Zimski (januar/februar)
Ljetnji (jun/jul)

Jedan ciklus
36 sati u periodu od 12 dana (3h dnevno)

180€ za odrasle
145€ za studente i srednjoškolce (uz priloženu potvrdu)
18 sati u periodu od 12 dana (1h30 dnevno)
80€ za djecu od 11 do 14 godina
12 sati u periodu od 12 dana (1h dnevno)
55€ za djecu od 5 do 10 godina

Individualni časovi

23€ po satu za odrasle

18€ po satu za studente i srednjoškolce (uz priloženu potvrdu)