ČETVRTAK 22. MART

PODGORICA

Fakultet političkih nauka

11h: Predavanje „Francuska kao svjetski akter“

Predavač: Bertrand Badie, profesor na Fakultetu političkih nauka u Parizu

Bertran Badi je francuski politikolog za međunarodne odnose. Kao univerzitetski profesor predaje na Institutu za političke studije u Parizu  od oktobra 1990. godine. Angažovan je i kao profesor – istraživač u Centru za međunarodne studije i istraživanja. Pored osnovnih funkcija koje obavlja, on je takođe član različitih udruženja kao što su Međunarodno udruženje za političke nauke ili Rotari centar za međunarodne studije o miru i rješavanju konflikata, čiji je i direktor.

Pored diplome političkih nauka Instituta za političke studije u Parizu, stekao je i diplome Nacionalnog instituta za orijentalne jezike i civilizaciju (INALCO) i Pravnog fakulteta Univerziteta Pariz 1-Panteon-Sorbona.

Objavio je mnoga  djela među kojima su najpoznatija „Vrijeme poniženih, „Diplomatija u dosluhu”, „Diplomatija uljeza”.