Francuski institut Crne Gore organizuje tromjesečne kurseve francuskog jezika, za djecu od 16. septembra, a za odrasle od 18. septembra, za sve nivoe CECR-a (Zajednički evropski referentni okvir za jezike): A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Za odrasle
180€ – ukupno 36h
Za studente i đake
145€ – ukupno 36h
Za djecu od 11 do 14 godina
105€ – ukupno 26h
Za djecu od 7 do 10 godina
80€ – ukupno 18h
Za djecu od 5 i 6 godina
55€ – ukupno 12h
* U cijenu kursa nije uračunata cijena udžbenika

Ovi kursevi su priprema za ispite DELF i DALF: diplome o poznavanju francuskog jezika koje izdaje CIEP (Međunarodni centar za pedagoške studije) priznate svuda u svijetu. Ispiti su u decembru ove godine.

Upis je u toku.